UNION RADOMSKO ETAP IV

Zamawiający:

Union Industries Polska Sp. z o.o., ul. Stolarzy 1, Radomsko

Przedmiot:

Rozbudowa fabryki Union Industries Polska Sp. z o.o. o halę magazynową wraz z infrastrukturą  towarzyszącą

Hala:

- pow. użytkowa – 6 113,30 m2              

- pow. zabudowy -  6 195,30 m2

- kubatura – 47 684,00 m3

 

Data realizacji: 07.2019 – w toku

Miejsce wykonania:
Radomsko, ul. Stolarzy 1