Nowy kontrakt publiczny, tym razem z Gminą Kleszczów

Podpisaliśmy właśnie nowy kontrakt publiczny, tym razem z Gminą Kleszczów, która zdecydowała zainwestować w tzw. „Zielone Serce Kleszczowa”. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Sportowej i ul. Łącznej w Kleszczowie o powierzchni 4,87 ha. Celem przedsięwzięcia  jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Kleszczów oraz wzmocnienie jej potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Zwiększenie oferty rekreacyjnej o park wraz z zabudową towarzyszącą zaplanowane zostało z myślą o aktywnym wypoczynku mieszkańców Kleszczowa.

W ramach podpisanej umowy zrealizujemy wewnętrzną drogę, place, ścieżki i dojścia, posadzimy zieleń, wybudujemy tężnię solankową, sanitariaty oraz kamienny krąg (((((-:

Przejdź do zakładki „Realizacje”, aby dowiedzieć się więcej o inwestycji.