Odpowiedzialność społeczna

 

 


Najwyższy poziom społecznej odpowiedzialności zapewnia postawa aktywna, polegająca na tym, że organizacja postrzega siebie jako obywatela w społeczeństwie i aktywnie poszukuje możliwości przyczyniania się do dobra społecznego


Dążymy do nieustannego rozwoju naszego przedsiębiorstwa i chcemy jak najczęściej wykazywać się aktywną postawą w naszej działalności społecznej. Od początku naszej działalności pracujemy w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jednym z najistotniejszych zobowiązań dzisiejszego przedsiębiorcy jest zachowanie równowagi między osiągnięciami ekonomicznymi, odpowiedzialnością społeczną a ochroną środowiska. Fundamenty naszej firmy opierają się dokładnie na tych wartościach i ciągle pracujemy nad udoskonalaniem naszej firmy i jej otoczenia.