Zakres możliwości

 

Zakres naszych możliwości jest nieograniczony. Naszym kontrahentom oferujemy szerokie i dopasowane do ich potrzeb spektrum usług, począwszy od wstępnych konsultacji,  poprzez pomoc w procedurach formalno – prawnych i administracyjnych, poprzez projektowanie, i na wykonawstwie robót skończywszy. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i dobieramy odpowiednie narzędzia, żeby zoptymalizować założone efekty. Nasi specjaliści służą radą na każdym etapie projektu.

 

JOKA Group oferuje:

 wsparcie przy indywidualnym doborze wariantu technologicznego dla danej lokalizacji inwestycji,
 realizację etapów formalnych i administracyjnych,
 współpracę przy realizacji i konsultacji projektów,
 projektowanie, generalne wykonawstwo i finansowanie, w tym prowadzenie projektu od etapu wyboru lokalizacji.