Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Firma JOKA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w szeroko rozumianej branży budowlanej, realizującym inwestycje na terenie całego kraju dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

Oferuje swoim klientom kompleksowe nowoczesne oraz ekonomiczne obiekty budowlane realizowane przez profesjonalną kadrę techniczną i menadżerską, przy użyciu renomowanych technologii i materiałów budowlanych.

Celem JOKA Sp. z o.o. jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji na rynku budownictwa oraz umacnianie jej w pozostałych sferach działalności poprzez wysoką jakość świadczonych usług i produkowanych wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania Klientów przy stałym doskonaleniu stanu BHP i ochronie środowiska naturalnego.
 

Powyższe cele JOKA Sp. z o.o. realizuje w oparciu o wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 poprzez:

 • systemowe podejście do zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakresie określenia,wdrożenia, utrzymania i doskonalenia wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów,
 • usprawnianie technologii i jakości usług JOKA Sp. z o.o. w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów firmy,
 • optymalizację kosztów funkcjonowania Spółki,
 • ograniczenie negatywnych wpływów na otaczające środowisko,
 • zapobieganie zdarzeniom wypadkowym poprzez dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnienie wymagań prawnych i innych dotyczących Spółki,
 • systematyczne szkolenie pracowników podnoszące ich kompetencje i poczucie satysfakcji pracy w Spółce,
 • uwzględnienie roli pracowników i angażowanie ich w działania na rzecz ZSZ,
 • spełnienie wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZ,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i utrzymania niniejszej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Zarząd JOKA Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest uzgodniona, zrozumiała i realizowana poprzez wysoką świadomość pracowników na wszystkich szczeblach Spółki przy zachowaniu jej publicznej dostępności.