Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Firma JOKA jest przedsiębiorstwem działającym w szeroko rozumianej branży budowlanej, realizującym inwestycje na terenie całego kraju dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

Oferuje swoim klientom kompleksowe nowoczesne oraz ekonomiczne obiekty budowlane realizowane przez profesjonalną kadrę techniczną i menadżerską, przy użyciu renomowanych technologii i materiałów budowlanych.

Celem firmy JOKA jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji na rynku budownictwa oraz umacnianie jej w pozostałych sferach działalności poprzez wysoką jakość świadczonych usług i produkowanych wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania Klientów przy stałym doskonaleniu stanu BHP i ochronie środowiska naturalnego.

Powyższe cele JOKA realizuje poprzez:

  • systemowe podejście do zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakresie określenia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów,
  • usprawnianie technologii i jakości usług JOKA w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów firmy,
  • optymalizację kosztów funkcjonowania Spółki,
  • ograniczenie negatywnych wpływów na otaczające środowisko,
  • zapobieganie zdarzeniom wypadkowym poprzez dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełnienie wymagań prawnych i innych dotyczących Spółki,
  • systematyczne szkolenie pracowników podnoszące ich kompetencje i poczucie satysfakcji pracy w Spółce,
  • uwzględnienie roli pracowników i angażowanie ich w działania na rzecz ZSZ,
  • spełnienie wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZ,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i utrzymania niniejszej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zarząd JOKA zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest uzgodniona, zrozumiała i realizowana poprzez wysoką świadomość pracowników na wszystkich szczeblach Spółki przy zachowaniu jej publicznej dostępności.