Kim jesteśmy, co robimy i dla kogo

 

 

 

Joka została założona w roku 1995. Początkowo zajmowała się zaopatrzeniem firm i indywidualnych odbiorców w materiały budowlane i wykończeniowe. Z biegiem lat poszerzała swoją ofertę o takie usługi jak cięcie precyzyjne wodą  i laserem, wypożyczanie oraz sprzedaż sprzętu i urządzeń budowlanych. Po kliku latach swej działalności Joka skoncentrowała się na świadczeniu usług budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego obejmującego wznoszenie hal produkcyjnych, magazynowych oraz centrów logistycznych dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Joka oferuje kompleksowe wykonanie:

 nowoczesnych hal produkcyjnych i magazynowych,
budynków biurowych,
 budynków użyteczności publicznej,
 instalacji technologicznych.

Ponadto nasza oferta obejmuje:

 wsparcie przy indywidualnym doborze wariantu technologicznego dla danej lokalizacji inwestycji,
 ralizację formalnych i administracyjnych etapów planowanej inwestycji,
 współpracę przy realizacji inwestycji i konsultację projektów,
projektowanie, generalne wykonawstwo i finansowanie, w tym prowadzenie projektu od etapu wyboru lokalizacji.

Joka to:

 dziesiątki inwestycji na terenie całego kraju dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych,
bezcenne doświadczenie – 25 lat na rynku budowlanym,
wysoka jakość oferowanych usług,
wyspecjalizowana i profesjonalna kadra techniczna i menadżerska,
współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów budowlanych i technologii,
 współpraca z renomowanymi biurami projektowymi.

Specyfika pracy:

Każde przedsiębiorstwo powstaje, aby urzeczywistniać postawione przed nimi cele biznesowe. Jednak bez odpowiedniego systemu zarządzania są one jedynie zbiorem zasobów. Każda organizacja musi mieć odpowiednią strukturę i zdefiniowane cele, dzięki czemu jest w stanie odpowiednio zorganizować dostępne zasoby.

Struktura naszej firmy opiera się na odpowiedzialnych jednostkach, które zarządzają poszczególnymi działami. Mamy pewność, że są to osoby spełniające odpowiednie kryteria, tj.

 posiadają władzę, aby dysponować zasobami w celu osiągnięcia precyzyjnie wyznaczonych punktów,
 mają obowiązek podejmowania ważnych decyzji, często mających wpływ na los przedsiębiorstwa i współpracowników,
 potrafią umiejętnie oddelegować swoją pracę i wpływać na rozwój swoich podwładnych, są odpowiedzialni za efekty pracy swojego działu.

 

Nasza jednostka funkcjonuje w nieprzewidywalnie zmiennym środowisku ekonomicznym, prawnym, politycznym i naturalnym, przez co musimy nieustannie modyfikować nasze struktury dostosowując je do nowych procedur i wymagań. By zachować maksimum odpowiedzialności w naszej działalności biznesowej, na bieżąco:

 identyfikujemy przepisy prawne i inne, dotyczące działalności spółki,
 określamy czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku działania oraz te mające wpływ na zdolność organizacji
     do osiągnięcia ustalonych celów,
 identyfikujemy zainteresowane strony oraz wymagania tych stron, które mogą być istotne dla prawidłowego funkcjonowania firmy,
 szacujemy ryzyka i szanse i na bazie tych szacunków wdrażamy stosowne działania.


Partnerzy działający w ramach Joka Group to:

 Joka Budownictwo Sp. z o.o.
 Joka Sp. z o.o.
 Joka Materiały Budowlane Sp. z o.o.
 Joka Narzędzia Sp. z o.o.
 Joka ZRI Sp. z o.o.
 Joka Serwis Sp. z o.o.
 Zre-x Sp. z o.o.

Dotychczasowi kontrahenci Joka to między innymi:

Fiat Auto Poland, Magneti Marelli, Proma, Indesit, Lampre, Auto Partner, Profilpas, Michelin, Union Industries, SPM Logistics, Ingest Facility Poland, Automotive Lighting, Whirlpool, Flexider, Busch, Sistema Poland, CKM Technology, Dragon, Synthos, Greiner Multifoam, GLS, Panattoni Europe, Millennium Logistic Parks, MEC Piła, Kogeneracja S.A., PGNiG Termika, Tenglong.

Odpowiedzialność społeczna       Kariera