Zamawiający:
Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Przedmiot:
Budowa Zielonego Serca Kleszczowa

- powierzchnia terenu – 48 760 m2
- powierzchnia zabudowy tężni solankowej – 251 m2
- powierzchnia placu z płyt betonowych – 2 100 m2
- nawierzchnia mineralno-epoksydowa – 3 131,515 m2
- nawierzchnia mineralna – 2 213,409 m2
- nawierzchnia utwardzona – geokrata – 934,546 m2
- nawierzchnia utwardzona – kostka betonowa – 2 282,702 m2

Data realizacji: 03.2024 – w toku

Miejsce wykonania:
Kleszczów