REWITALIZACJA TERENÓW NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM W SMARDZEWICACH

Z początkiem września podpisaliśmy umowy na realizację zadania inwestycyjne pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”              

Inwestycja podzielona jest na trzy zadania. Za zadania 1 i 2 odpowiada Gmina Tomaszów Mazowiecki, za trzecie -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Zadanie 1

Teren rekreacyjny nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice obejmujący: obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, urządzenia i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, plaże i tereny zielone.

Zadanie 2

Rozbudowa ulicy Klonowej w miejscowości Smardzewice

Zadanie 3

Tereny nad Zbiornikiem Sulejowskim będące w zarządzie RZGW w Warszawie obejmujące: zagospodarowanie terenu na cele turystyczne oraz molo – rewitalizacja pod kątem aktywacji usług turystycznych

Czas przewidziany na zakończenie prac to nieco ponad rok.

Sprawdzaj zakładkę „Realizacje”, aby śledzić postęp prac.