Zamawiający:

  1. Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4,
    97-200 Tomaszów Mazowiecki
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Przedmiot:

Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego terenu na Zalewem Sulejowskim w Miejscowości Smardzewice

Zadanie nr 1

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

Zadanie nr 2

Rozbudowa ulicy Klonowej w miejscowości Smardzewice

Zadanie nr 3

Zagospodarowanie terenu nad Zbiornikiem Wodnym Sulejów będące w administracji PGW WP - RZGW w Warszawie

Data realizacji: 09.2022 – 08.2023

Miejsce wykonania:
Smardzewice k. Tomaszowa Mazowieckiego