ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI TENGLONG

W lutym zakończyliśmy inwestycję pn. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym z częścią techniczną i budynkiem R&D, budynkiem portierni, zbiornikiem wody ppoż., podziemnymi zbiornikami gazu płynnego, murami oporowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie KSSE w Bieruniu przy ul. Strefowej”.

Inwestorem była firma Tenglong Polska Sp. z o.o. produkująca części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli) oraz rury, przewody, węże, a także profile drążonych i łączniki ze stali. Prowadzi również prace naukowo-rozwojowe.

Przejdź do zakładki „Realizacje”, aby zobaczyć wybudowany obiekt.