TENGLONG POLSKA BIERUŃ

Zamawiający:
Tenglong Polska Sp. z o.o., ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń

Przedmiot: Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym z częścią techniczną i budynkiem R&D, budynkiem portierni, zbiornikiem wody ppoż., podziemnymi zbiornikami gazu płynnego, murami oporowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie KSSE w Bieruniu przy ul. Strefowej

1. Hala produkcyjno-magazynowa

• Powierzchnia użytkowa – 21 089 m2
• Powierzchnia zabudowy – 21 332 m2
• Kubatura – 234 652 m3

2. Budynek biurowy

• Powierzchnia użytkowa – 2 103 m2
• Powierzchnia zabudowy – 1 197 m2
• Kubatura – 10 535 m2

3. Budynek R&D i laboratorium

• Powierzchnia użytkowa – 497 m2
• Powierzchnia zabudowy – 412  m2
• Kubatura – 2 906 m3

4. Place, drogi, parkingi

• Powierzchnia – 7 548 m2

Data realizacji: 12.2020 – 02.2023

Miejsce wykonania: Bieruń, ul. Strefowa