Zamawiający:
Sanhua Automotive Poland Sp. z o.o., ul. Turyńska 80, 43-100 Tychy

Przedmiot:
Dostosowanie istniejącej hali do wymogów nowej technologii inwestora

 Data realizacji: 08.2023 – w toku

Miejsce wykonania:
Tychy, ul. Turyńska