Zamawiający:
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Przedmiot:
Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii w trybie zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach

- powierzchnia zabudowy – 1 780,13 m2 
- powierzchnia dróg dojazdowych i placów manewrowych – 2 094,00 m
- powierzchnia terenu utwardzonego - 143,10 m2 
- powierzchnia chodników - 148,20 m2
- powierzchnia biologicznie czynna – 2 662,00 m2  

Data realizacji: 02.2024 – w toku

Miejsce wykonania:
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice