PROMA POLAND Sp. z o.o.

Zamawiający:

Proma Poland Sp. z o.o., ul. Murarska 17, 43-100 Tychy

Przedmiot:

Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym
i zagospodarowaniem terenu w Tychach przy ul. Granicznej

 

- powierzchnia zabudowy hali wraz z blokiem biurowym – 7 145 m2

- powierzchnia użytkowa hali – 6 527 m2

- kubatura hali – 67 604 m3

- powierzchnia użytkowa budynku biurowego – 1 018 m2

- kubatura budynku biurowego – 5 369 m3

- powierzchnia utwardzona z kostki brukowej (drogi, parkingi) – 7 013 m2


Data realizacji: 03.2017 – 12.2018

Miejsce wykonania:
Tychy, ul. Graniczna