UNION  INDUSTRIES Polska Sp. z o.o.

Zamawiający:

Union Industries Polska SP. z o.o., ul. Stolarzy 1, Radomsko

Przedmiot:

Rozbudowa fabryki Union Industries Polska Sp. z o.o. o halę magazynową wraz z infrastrukturą  towarzyszącą (kanalizacją sanitarną, wodociągową, kanalizacją deszczową oraz gazową) oraz przebudową fragmentu ściany istniejącej hali magazynowej

Hala:

- pow. użytkowa – 1 772,32 m2               

- pow. zabudowy – 1 909 m2

- kubatura – 19 174,95 m3

Data realizacji: 09.2018 – 07.2019

Miejsce wykonania:
Radomsko, ul. Stolarzy 1