UNION RADOMSKO ETAP IV

Zamawiający:

Union Industries Polska Sp. z o.o., ul. Stolarzy 1, Radomsko

 

Przedmiot:

 Rozbudowa fabryki Union Industries Polska Sp. z o.o. o halę magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Hala:

 - pow. użytkowa – 11 548,80 m            

 - pow. zabudowy -  11 710,00 m2

 - kubatura – 90 080,64 m3

 - tereny utwardzone – 2 332,28 m2

 

Data realizacji: 07.2019 – 10.2020

Miejsce wykonania:
Radomsko, ul. Stolarzy 1