WESTINVEST TYCHY

 

Zamawiający:

Westinvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

Przedmiot:

Remont hali magazynowo produkcyjnej 6200m2 w następującym zakresie:

  • demontaż pomieszczeń chłodni i mroźni wraz z instalacjami
  • montaż świetlików punktowych, pasm świetlnych oraz naświetli ściennych
  • naprawa posadzki przemysłowej
  • wymiana oświetlenia podstawowego na oświetlenie LED
  • wykonanie oświetlenia awaryjnego rozbudowa i modyfikacja instalacji ogrzewania
  • wymiana bram dokowych

 

Data realizacji: 01.2020 – 03.2020
Miejsce wykonania: Tychy, ul. Turyńska 80