BORA POLAND Sp. z o.o.

Zamawiający:
Bora Poland Sp. z o.o., ul. Aristide Merloniego 3, Łódź

Przedmiot:
Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej Bora Poland o strefę administracyjno – techniczną

- pow. użytkowa – 323,20 m
- pow. zabudowy –  353,52 m
- kubatura – 952,00 m3 

Data realizacji: 09.2021 – 03.2022

Miejsce wykonania:
Radomsko, ul. Aristide Merloniego 3