MLP CZELADŹ Sp. z o.o.

Zamawiający:
MLP CZELADŹ Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, Pruszków
 

Przedmiot:
Budowa Parku Logistycznego MLP Czeladź z halą magazynową B1 i B2 wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i układem komunikacji wewnętrznej

Hala B1

- powierzchnia zabudowy  11 070,90m2
- powierzchnia użytkowa 10970,40 m2
- kubatura 127 823,80 m3

Hala B2

- powierzchnia zabudowy  8 163,32 m2
- powierzchnia użytkowa 8 111,40 m2
- kubatura 96 327,21 m3

Pomieszczenie techniczne

- powierzchnia zabudowy  102,47m2
- powierzchnia użytkowa 100,50 m2
- kubatura 644,78 m3

Infrastruktura zewnętrzna

- rozbudowa instalacji elektryczne NN i SN  oraz oświetlenie terenu,
- rozbudowa kanalizacji teletechnicznej,
- rozbudowa instalacji wodociągowej wody użytkowej,
- rozbudowa instalacji wody do celów pożarowych,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- rozbudowa instalacji gazowej,
- budowa zbiornika retencyjnego wody deszczowej,
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
- budowa placów manewrowych i dróg dojazdowych umożliwiające dojazd do obiektu,
- budowa parkingu dla samochodów ciężarowych.

Data realizacji: 04.2022 – 03.2023

Miejsce wykonania:
Czeladź, ul. Będzińska 47