Zamawiający:

Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies Sp. z o.o.

Przedmiot:

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią socjalno – biurową

- pow. użytkowa – 3 554,13 m2

Data realizacji: 01.2023 – w toku

Miejsce wykonania:

Sosnowiec