Zamawiający: 
Flexider Poland Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 43-150 Bieruń

Przedmiot:
Prace demontażowo-remontowe w hali i budynku biurowym w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej 20

Data realizacji: 08.2023 – w toku

Miejsce wykonania:
Bieruń, ul. Ekonomiczna 20